Skip to content Skip to navigation

ДАТАЛУУ КҮНДӨРДҮН ТИЗМЕСИ

Сентябрь:
1-сентябрь – Билим күнү; Бүткүл дүйнѳлүк тынчтык күнү;
8-сентябрь – Эл аралык сабаттуулук күнү;
9-сентябрь – Эл аралык сулуулук күнү; Фашизмдин курмандыктарын эскерүүнүн күнү;
21-сентябрь – Тынчтыктын Эл аралык күнү;
23-сентябрь – КРдин мамлекеттик тил күнү;
25-сентябрь – Дүлѳйлѳр менен сокурлардын Эл аралык күнү;
26-сентябрь – Бүткүл дүйнѳлүк деӊиз күнү;
27-сентябрь – Бүткүл дүйнѳлүк туризм күнү;
30-сентябрь – Эл аралык интернет күнү;
Октябрь:
1-октябрь – Улгайган адамдардын Эл аралык күнү; Эл аралык музыка күнү;
4-октябрь – Жаныбарларды коргоонун Эл аралык күнү;
5-октябрь – Бүткүл дүйнѳлүк мугалимдер күнү; 1-жекшебиси КРдин Билим берүү кызматкерлеринин күнү;
9-октябрь – Почта кызматкерлеринин Эл аралык күнү;
10-октябрь – Эл аралык психикалык ден соолук күнү;
16-октябрь – Эл аралык азык-түлүк күнү;
17-октябрь – Жакырчылыкты жоюнун бүткүл дүйнѳлүк күнү;
21-октябрь – Мектеп китепканаларынын Эл аралык күнү;
25-октябрь – Тынчтык үчүн аялдар күрѳшүнүн Эл аралык күнү.
Ноябрь:
6-ноябрь – Согуш учурунда жана куралдуу чыр-чатактар учурунда курчап турган чѳйрѳнү эксплуатациялоону токтотуунун Эл аралык күнү;
7-ноябрь – Улуу октябрь революциясынын күнү;
10-ноябрь – Милиция күнү, КРдин илим күнү;
16-ноябрь – Толеранттуулуктун Эл аралык күнү;
17-ноябрь – Эл аралык студенттердин күнү;
20-ноябрь – Эл аралык балдар күнү;
21-ноябрь – Телевидениенин бүткүл дүйнѳлүк күнү;
Декабрь:
1-декабрь – СПИД менен күрѳшүүнүн бүткүл дүйнѳлүк күнү;
2-декабрь – Кулчулукка каршы күрѳшүүнүн Эл аралык күнү;
3-декабрь – Эл аралык майыптар күнү;
7-декабрь – Жарандык авиациянын Эл аралык күнү;
11-декабрь – Балдар телеберүүлѳрүнүн Эл аралык күнү; Эл аралык тоолор күнү;
18-декабрь – Эл аралык мигранттар күнү;
31-декабрь – Жаӊы жыл майрамы.
Январь:
1-январь – Жаӊы жыл майрамы;
7-январь – Иса пайгамбардын туулган күнү;
28-январь – Эл аралык ядролук куралданууга каршы мобилизациялоо күнү.
Февраль:
21-февраль – Эл аралык эне тил күнү;
23-февраль – Ата Мекенди коргоочулар күнү;
Март:
3-март – Жазуучулардын бүткүл дүйнѳлүк күнү;
5-март – КРдин ак калпак күнү;
8-март – Аялдар укугу үчүн күрѳштүн Эл аралык күнү;
18-март – Эстеликтер жана тарыхый жайлардын Эл аралык күнү;
21-март – Нооруз майрамы;
22-март – Суу ресурстарынын бүткүл дүйнѳлүк күнү;
23-март – Бүткүл дүйнѳлүк метеорологиялык күнү;
24-март – Туберкулез менен күрѳшүүнүн Эл аралык күнү; КРдин Элдик революция күнү;
27-март – Эл аралык театр күнү;
Апрель:
1-апрель – Эл аралык күлкү күнү; Канаттуулар күнү; Геологдор күнү;
2-апрель – Балдар китебинин Эл аралык күнү;
7-апрель – Ден соолук күнү;
12-апрель – Космонавттар күнү;
23-апрель – Эл аралык китеп күнү;
24-апрель – Жаштар тилектештигинин Эл аралык күнү; Туугандашкан шаарлардын бүткүл дүйнѳлүк күнү;
29-апрель – Эл аралык бий күнү.
Май:
1-май – Эмгек жана тилектештик майрамы;
3-май – Басма сѳз эркиндигинин бүткүл дүйнѳлүк күнү;
5-май – КРдин конституция күнү;
7-май – Радио күнү; Байланыш кызматкерлеринин күнү;
8-май – Кызыл крест жана Кызыл Жарым Айдын Эл аралык күнү;
9-май – Жеӊиш күнү;
12-май – Медицина айымдардын бүткүл дүйнѳлүк күнү;
15-май – Үй-бүлѳлѳрдүн Эл аралык күнү; Эл аралык астрономия күнү;
17-май – БУУнун телекоммуникацияларынын бүткүл дүйнѳлүк күнү;
18-май – Эл аралык музейлер күнү;
21-май – Эл аралык космос күнү;
25-май – Акыркы коӊгуроо майрамы;
28-май – Чек арачылар күнү;
29-май – БУУнун тынчтык сакчыларынын Эл аралык күнү;
Июнь:
1-июнь – Балдарды коргоонун Эл аралык күнү;
26-июнь – Баӊгизат менен күрѳшүүнүн Эл аралык күнү;
Август:
31-август – КРдин Эгемендүүлүк күнү.
Эскертүү: КРдин Гимнинин, желектин, гербдин кабыл алынган күндѳрү да белгиленет.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
Сентябрь:
1 сентября – День знаний. Всемирный день мира.
8 сентября – Международный день граммотности.
9 сентября – Международный день красоты.
21 сентября – Международный день мира.
23 сетября – День государственного языка Кыргызской Республики.
25 сентября – Международный день глухих и слепых.
26 сентября – Всемирный день моря.
27 сентября – Всемирный день туризма.
30 сентября – Международный день интернета.
Октябрь:
1 октября – Международный день престарелых; международный день музыки.
4 октября – Международный день защиты животных.
5 октября – Всемирный день учителя; в первую субботу День работников образования КР.
9 октября – Международный день работников почты.
10 октября – Международный день психического здоровья.
16 октября – Всемирный день продовольствия.
17 октября - Междунородный день борьбы за ликвидацию нищеты.
21 октября – Международный день школьной библиотеки.
25 октября – Международный день борьбы женщин за мир.
Ноябрь:
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов.
7 ноября – День Великой Октябрьской революции
10 ноября – День милиции, день науки КР.
16 ноября – Международный день толерантности.
17 ноября – Международный день студента .
20 ноября - Международный день детей.
21 ноября – Всемирный день телевидения.
Декабрь:
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 декабря – Международный день борьбы с рабством.
3 декабря – Международный день людец с ограниченными возможностьями.
7 декабря – Международный день гражданской авиации.
11 декабря – Международный день детской телепередачи. Международный день гор.
18 декабря – Международный день мигранта.
31 декабря – Новый год.
Январь:
1 января – Новый год
7 января – День рождения Иса пайгамбара.
28 января – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.
Февраль:
21 февраля – Международный день родного языка.
23 февраля – День защитников родины.
Март:
3 марта – Всемирный день писателей.
5 марта – День белого калпака КР.
8 марта – Международный день борьбы за права женщин.
18 марта – Международный день памятников и исторических мест.
21 марта – Праздник Нооруз.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
23 марта – Всемирный день метеорологов.
24 марта – Международный день борьбы с туберкулёзом.
27 марта – Международный день театра.
Апрель:
1 апреля – Международный день смеха; День пернатых; День геологов.
2 апреля – Международный день детской книги.
7 апреля – День здоровья.
12 апреля – День космонавтов.
23 апреля – Международный день книги.
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи; Всемирный день побратимых городов.
29 апреля – Международный день танца.
Май:
1 мая – День солидарности трудящихся.
3 мая – Всемирный день свободы печати.
5 мая – День конституции КР.
7 мая – День радио; День работников связи.
8 мая – Международный день красного креста и краного полумесяца.
9 мая – День победы.
12 мая – Всемирный день медицинских сестёр.
15 мая – Международный день семьи; Международный день астрономии.
17 мая – Всемирный день телекоммуникации ООН.
18 мая – Международный день музея.
21 мая – Международный день космоса.
25 мая – Последний звонок.
28 мая – День пограничника.
29 мая – Международный день охраны мира ООН
Июнь:
1 июня – Международный день защиты детей.
26 июня – Международный день борьбы с наркотиками.
Август:
31 августа – День независимости КР.
Памятка: также отмечаются дни принятия гимна, флага, герба КР.